Přehled o zvuku v historii Instagramu

Pamatujte si náš průzkum „Sledujete příběhy se zvukem?“ ‘. Pojďme přemýšlet o výsledcích.

Sledujete příběhy Instagramu se zvukem

Pouze 30% sleduje příběhy Instagramu se zvukem. Téměř polovina Odpůrce vypadá bez zvuku, ale v případě potřeby jej zapne.

Z toho lze vyvodit následující závěry:

✅ příběhy by měly být pokud možno doplněny malým textovým popisem ✅ pokud vysíláte něco důležitého, můžete v tomto textovém popisu žádat předplatitele, aby zapnul zvuk (mimochodem, mnoho bloggerů již dělat)

Kéž vám přijde mnoho příběhů!

James Walls

Social Media Specialist & Influencer.

Rate author
Autoritativně o sociálních sítích
Add a comment